Velkommen

Å lykkes med naturfag!

Boken Å lykkes med naturfag fra 2015 gir en oversiktlig og kortfattet framstilling av naturfag på Vg1. Den dekker alle hovedområdene i læreplanen i naturfag studieforberedende, og er godt egnet for elever og privatister som ønsker en rask oversikt over faget.

Elever som tar yrkesfag, skal ha deler av læreplanen for studieforberedende. Yrkesfag skal lese sidene: 5-8, 14-45 og 84-90.

Bak boka står det fire forfattere. Det er: Per Audun Heskestad, Ivar Lerstad, Harald Liebich og Agnete Engan.

Dette nettstedet er et gratis supplement. Velg kapittel / hovedområde i venstremenyen for å finne lenke til oppgaver, øvinger, animasjoner, filmer og relevant bakgrunnsstoff.

Lykke til!

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.03.2017

© Cappelen Damm AS