Læreplan

Nettressurser

Læreplan naturfag LK 20

https://www.udir.no/lk20/nat01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv77

Utdanningsdirektoratet

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 31.01.2023

© Cappelen Damm AS