Bølger, stråling og big bang-teorien

Nettressurser

Kapittel 2 og 7

https://kosmos-sf.cappelendamm.no

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 02.03.2023

© Cappelen Damm AS